Vapor Spirit Citro Haze
Vapor Spirit Citro Haze

CBD 19.36% THC 0.59%

CHF19.90CHF50.00 Zum Produkt
Vapor Spirit Orange Skunk
Vapor Spirit Orange Skunk

CBD 16.66% THC 0.58%

CHF19.90CHF50.00 Zum Produkt
Vapor Spirit Purple Haze
Vapor Spirit Purple Haze
CBD 22.14% - 24.00% THC 0.8% * 0.9%
CHF19.90CHF50.00 Zum Produkt
Vapor Spirit Swiss Kush
Vapor Spirit Swiss Kush

CBD 19.11% THC 0.56%

CHF19.90CHF50.00 Zum Produkt